Spookfiles A58

30 Tot 40% van de files op de A58 is een spookfile: een file die ontstaat doordat mensen plotseling remmen. Bedrijven, overheid en kennisinstellingen werken binnen het project Spookfiles A58 samen aan innovatieve applicaties om filevorming op de A58 terug te dringen. Met dit ambitieuze project willen de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een basis leggen voor 'Talking Traffic' in Nederland en Europa.

Voor Spookfiles A58 ontwikkelden wij een overkoepelende projectstijl waarmee het project bekend gemaakt wordt onder het algemeen publiek en partijen op het gebied van mobiliteit. De makers van de applicaties zelf zijn verantwoordelijk voor de werving van (test)gebruikers onder het algemeen publiek. In de communicatie ligt de nadruk op de rol van de weggebruiker: ze kunnen zélf iets doen om de doorstroming op de weg te verbeteren.

center top

U bent hier

Zoekveld

Volg ons


Adres
Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

Contact
070 313 20 20
info@ontwerpwerk.nl