ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Jaarrapportage College voor de Rechten van de Mens

Voor het College voor de Rechten van de Mens maakten we ook dit jaar de jaarrapportage. In dit rapport wordt aandacht gevestigd op de gevolgen van de coronacrisis voor de bescherming van mensenrechten op de arbeidsmarkt. 

Altijd op de hoogte blijven?

Cover van de jaarrapportage

We zijn verantwoordelijk voor de rebranding van de identiteit van het College. De jaarlijkse rapportage is de eerste uiting in de nieuwe visuele identiteit. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat iedereen vrij, zelfstandig en in waardigheid moet kunnen meedoen aan de samenleving. De rapportage biedt een blik op de stand van zaken aangaande mensenrechten in Nederland en geeft aanbevelingen om de positie van mensen te versterken en hen gelijke kansen te geven. Zo wordt o.a. vastgesteld dat de coronacrisis de tweedeling op de arbeidsmarkt versterkt heeft. De volledige rapportage is terug te vinden op de website van het College.

In het beeldmateriaal is rekening gehouden met een realistische en inclusieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving: divers in leeftijd, etniciteit, sekse, fysieke of mentale mogelijkheden en culturele achtergrond. Mensen staan krachtig, niet stigmatiserend op de foto. In de kopij wordt niet over mensen gesproken, maar voeren mensen zelf het woord door middel van korte interviews. Wij maakten een toegankelijke PDF en een gedrukte versie van het rapport.