Natuur in uitvoering live!

Als voorzitter van de Europese Unie is Nederland verantwoordelijk voor een zogenaamde ‘Fitness Check’van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. In opdracht van EMMA Experts in Media en Maatschappij heeft Ontwerpwerk de website www.natuurinuitvoering.nl ontworpen en gebouwd. Op de site wordt de Vogel- en Habitatrichtlijn voor een breed publiek uitgelegd mede aan de hand van een twintigtal (video)interviews. De website ondersteunt tevens een maatschappelijke dialoog die online wordt gevoerd naast de dialoog die tijdens een aantal netwerkbijeenkomsten plaats vindt. Ontwerpwerk werd aangestuurd door medewerkers van EMMA, die deel uit maakten van het projectteam bestaande uit medewerkers van het Interprovinciaal Overleg en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.


04 dec 2015

U bent hier

Zoekveld

Volg ons


Adres
Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

Contact
070 313 20 20
info@ontwerpwerk.nl